S. Stockman: rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde - LegalWorld - Jura - Kluwer

LoginS. Stockman: rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde


Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging is de heer S. Stockman, wonende te Wortegem-Petegem, voor een termijn van vijf jaar benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde. (BS 08/06/2012)