Login Jura - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Login 

Stap voor stap naar een echte digitale justitie

InformatiseringBegin april gaan twee belangrijke digitale toepassingen voor advocaten van start: RegSol (opvolging van faillissementsdossiers) en DPA deposit (veiliger elektronisch neerleggen van stukken en conclusies). Het is voor De Juristenkrant de ideale aanleiding om een stand van zaken te maken van de informatisering van justitie. We gingen met alle betrokken partijen praten, om de ingewikkelde puzzel te kunnen leggen die de informatisering ondertussen is geworden.

(infographic: De Juristenkrant)

Hybride vormen van normcreatie en bestuur

TBPR 2017-4 - coverEen speciale editie van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (TBP) (afl. 2017/4) bevat bijdragen naar aanleiding van het 7e doctorandicongres dat plaatsvindt op 17 mei 2017. Het thema van dit congres is "Hybrid Forms of Governance: Moving Beyond Traditional Public Law"Klik hier voor een korte voorstelling van de bijdragen die geselecteerd werden voor deze speciale editie.

Vlaanderen werkt aan een nieuwe handelshuurwet

Kristof VanhovePrivate huurwetgeving en handelshuur zijn sinds de recente staatshervormingen een Vlaamse bevoegdheid de bestaande federale regelgeving blijft van kracht, maar Vlaanderen beslist over wijzigingen en nieuwe regels.
Op de Themadag Huur van 24 maart 2017 (Gent) zal Kristof Vanhove een sessie geven rond Handelshuur.

Uitgesproken

Bewijs kennis dagvaarding

PictureHet Hof van Cassatie deed uitspraak over wie moet bewijzen of de veroordeelde de dagvaarding in hoger beroep ontvangen heeft. Het openbaar ministerie of de veroordeelde? Dit arrest verscheen op 15 maart 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 358) samen met een korte bespreking van Sofie Royer. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 17 januari 2017. 

Twitter 
Volg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Juristen in beweging

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be