Login Jura - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Login 

Eric Dirix: ‘De klassieke rechtenopleiding moet in een stroomversnelling gaan’

Eric DirixIedere jurist heeft wel al eens van law and economics en law and literature gehoord. Die multidisciplinaire benadering van het recht was een tijdje modieus, maar lijkt bij ons een beetje op zijn retour. Het Leuvense Jura Falconis wil de beweging reanimeren, en besteedt er op 28 april een studienamiddag aan. De Juristenkrant sprak erover met buitengewoon hoogleraar Eric Dirix, die de ‘law and’-benadering als essentieel beschouwt voor de jurist van de toekomst. ‘We willen vooral nagaan hoe juristen met die multidisciplinariteit moeten omgaan. Hoe kunnen ze informatie uit andere wetenschappen gebruiken, zonder afbreuk te doen aan de eigenheid van het recht?’

(foto: Wouter Van Vaerenbergh)

Bewijs van rechtshandelingen door geschrift

Nic ClijmansIn burgerlijke zaken regeert het bewijs van rechtshandelingen door geschrift. Nic Clijmans schreef hierover een bijdrage die verschenen is in afl. 2017/1 van het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht (P&B). De titel van de bijdrage is ‘De schriftelijke getuigenverklaring, de advocatenakte en de authentieke vaststelling bij deurwaardersexploot: nieuwe technieken van bewijslevering’. Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage.

De hervorming van de vennootschapswetgeving biedt kansen

Runa Vander EecktDe basiswetgeving inzake het ondernemingsrecht, waaronder de vennootschapswetgeving, wordt grondig hervormd. De wijzigingen moeten bijdragen tot het eenvoudiger en vlotter toegankelijk maken van het Belgische vennootschapsrecht. En om de aansluiting met Europa niet te verliezen… Runa Vander Eeckt, advocaat bij Eubelius, volgt alles op de voet.

Uitgesproken

Onenigheid tussen vennoten

KettingWanneer een duurzame onenigheid tussen vennoten iedere verdere samenwerking onmogelijk maakt, dan zal de rechter de aandelen aan één van de vennoten toewijzen. Het hof van beroep te Gent wees de aandelen toe aan de partij die geacht werd het meest betrokken te zijn bij het voortbestaan van de vennootschap. Dit arrest verscheen op 12 april 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 360) samen met een korte bespreking van Sarah De Geyter. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het hof van beroep te Gent van 12 oktober 2015. 

Twitter 
Volg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be