Hoofdartikels - archief - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Hoofdartikels - archief

Hier vindt u het archief van de hoofdartikels op LegalWorld.


Zoeken

 • Stap voor stap naar een echte digitale justitie - 23/03/2017

  InformatiseringBegin april gaan twee belangrijke digitale toepassingen voor advocaten van start: RegSol (opvolging van faillissementsdossiers) en DPA deposit (veiliger elektronisch neerleggen van stukken en conclusies). Het is voor De Juristenkrant de ideale aanleiding om een stand van zaken te maken van de informatisering van justitie. We gingen met alle betrokken partijen praten, om de ingewikkelde puzzel te kunnen leggen die de informatisering ondertussen is geworden.

  (infographic: De Juristenkrant)

 • Hybride vormen van normcreatie en bestuur - 22/03/2017

  TBPR 2017-4 - coverEen speciale editie van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (TBP) (afl. 2017/4) bevat bijdragen naar aanleiding van het 7e doctorandicongres dat plaatsvindt op 17 mei 2017. Het thema van dit congres is "Hybrid Forms of Governance: Moving Beyond Traditional Public Law"Klik hier voor een korte voorstelling van de bijdragen die geselecteerd werden voor deze speciale editie.

 • Stedenbouwkundige verordeningen gaan vanaf 1 mei in openbaar onderzoek - 16/03/2017

  StedenbouwDe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepaalde al dat het grote publiek zich in de toekomst zou kunnen uitspreken over ontwerpen van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Maar de VCRO liet het aan de Vlaamse regering over om te bepalen wanneer die maatregel zou ingaan en hoe het openbaar onderzoek zou verlopen. De codex zelf eiste alvast dat het openbaar onderzoek 30 dagen zou duren en dat het zou aangekondigd worden in het Belgisch Staatsblad.De Vlaamse regering vult die bepalingen nu aan en laat de verplichting om een openbaar onderzoek te organiseren, ingaan op 1 mei 2017.

  (foto: Victor Smits)

 • Grondwettelijk Hof handhaaft btw op advocatendiensten - 09/03/2017

  Toga'sIn België werd de btw ingevoerd door de wet van 3 juli 1969, waarbij toen de diensten die een advocaat verrichte, werden vrijgesteld van btw-heffing. Omdat België daarmee anno 2013 een unicum was geworden in de Europese Unie, werd die vrijstelling voor advocaten opgeheven door de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen. Dat werd door diverse Ordes en verenigingen aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Na een tussenarrest, waarbij prejudiciële vragen werden gesteld aan het Hof van Justitie, viel met het arrest van 23 februari het doek over deze principiële zaak. Het Grondwettelijk Hof ziet geen graten in de btw voor advocaten.

  Hugo Lamon besprak het arrest in De Juristenkrant (nr. 345 van 9 maart 2017).
  (foto: De Juristenkrant)

 • Registratiebelasting - 09/03/2017

  Eric SpruytIn het boek 'De registratie- en erfbelasting in de Vlaamse Codex Fiscaliteit' bespreken Eric Spruyt, Nico Geelhand De Merxem en Hilde Pelgroms de nieuwe spelregels van de Vlaamse registratie- en erfbelasting zoals we deze sinds 1 januari 2015 terugvinden in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Klik hier voor een korte bespreking van dit boek.