Login Jura - LegalWorld - Jura - Kluwer

LoginJura, de meest actuele en uitgebreide online juridische bibliotheek

Deze website bevat wetgeving, rechtspraak, doctrine, modellen, Jura Books en TPR Online.
Dankzij de baanbrekende zoekmethodiek afgestemd op juridische toepassingen is dit een onmisbare tool voor iedere juridische professional die zeker en efficiënt wil werken.

Ben je rechtenstudent? Log dan in via www.juracampus.be 

 

Wat verandert er op 1 november 2014?

1nov14Wat verandert er op 1 november? We lichten hieronder een paar nieuwe regels voor u toe.

Vanaf 1 november is treedt het nieuwe systeem van besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid in de Raad van de EU in werking (art. 238 VWEU). Ook hoofdstuk 1quater van het gerechtelijk wetboek treedt in werking, dat met artikel 1394/1 e.v. een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering in het leven roept. Daarnaast treedt ook de nieuwe verzekeringswet in werking.

Logo

Volg LegalWorld op Facebook.

TwitterVolg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank

Senaeve PatrickBekkers AnPatrick Senaeve en An Bekkers schreven een commentaar bij de wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank. Zij maken een uitgebreide analyse van de volstrekte bevoegdheid en van de territoriale bevoegdheid van de familierechtbank. Klik hier voor een korte bespreking van dit boek van Patrick Senaeve en An Bekkers met als titel "De wet betreffende de familie- en jeugdrechtbank".

Juristen in beweging

Uitgesproken

Begrip ‘bedrog’ in artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet

Rechtszaal logoKrachtens artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet is een werknemer die bij de uitvoering van zijn overeenkomst schade aan zijn werkgever of derden berokkent, enkel aansprakelijk voor bedrog of zware schuld. Het Hof van Cassatie deed op 11 maart 2014 uitspraak over de draagwijdte van het begrip ‘bedrog’.

Dit arrest is op 22 oktober 2014 verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 309) samen met een korte bespreking van Sophie Guiliams. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 11 maart 2014.

Lees het arrest en de bespreking op Jura.

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be   www.pub.be www.hseworld.be