Login Jura - LegalWorld - Jura - Kluwer

LoginJura, de meest actuele en uitgebreide online juridische bibliotheek

Deze website bevat wetgeving, rechtspraak, doctrine, modellen, Jura Books en TPR Online.
Dankzij de baanbrekende zoekmethodiek afgestemd op juridische toepassingen is dit een onmisbare tool voor iedere juridische professional die zeker en efficiënt wil werken.

Ben je rechtenstudent? Log dan in via www.juracampus.be 

 

Eengemaakt octrooigerecht op Europees niveau

PatentBelgië stemt in met de overeenkomst die het eengemaakt octrooigerecht mogelijk maakt.

Dit ‘Agreement on a Unified Patent Court’ — kortweg: UPC-Verdrag — werd ondertekend door de lidstaten van de Europese Unie. De Europese Unie zelf is geen partij bij het verdrag. De tekst dateert van 19 februari 2013.

Uiteraard zal die eenmaking zorgen voor een efficiëntere procesvoering. Octrooihouders of gebruikers zullen immers niet langer een procedure moeten instellen voor verschillende nationale rechtbanken, terwijl het eigenlijk om hetzelfde octrooi gaat. Men vermijdt op die manier ook tegenstrijdige uitspraken.

Logo

Volg LegalWorld op Facebook.

TwitterVolg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Zekerheidsrechten - stand van zaken

DEL CORRAL JulieJulie del Corral biedt een overzicht van de verschillende wijzigingen die de nieuwe Pandwet aan de bestaande zekerheidsrechten aanbrengt. Ze bespreekt ook een aantal belangrijke wetswijzigingen en rechterlijke uitspraken inzake borgtocht en schuldvergelijking. De bijdrage is verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 10 september 2014, afl. 306. Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage van Julie del Corral met als titel "Zekerheidsrechten: een stand van zaken". 

Lees het volledige artikel op Jura.

Juristen in beweging

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be   www.pub.be www.hseworld.be