Login Jura - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

LoginJura gaat voor u tot het uiterste

Bijkomende informatie zoeken op websites van regionale, federale en Europese instellingen is verleden tijd!
Jura verlegt haar eigen grenzen en doorzoekt vanaf nu ook een 200-tal relevante externe juridische publieke sites.
Deze extra functionaliteit – Legal Web Search – is voorlopig gratis en voor alle gebruikers beschikbaar (met uitzondering van Jura One en Jura Duo).
Maak er dus zeker gebruik van en zoek ook buiten Jura. Vanuit Jura.
Meer informatie? 

Ben je rechtenstudent? Log dan in via www.juracampus.be
Bent u notaris? Log dan in via www.juranotariaat.be 
Bent u gerechtsdeurwaarder? Log dan in via www.jura-gerechtsdeurwaarders.be 

Nieuwe bankentaks vervangt bestaande taksen en bijdragen

Een wet van 3 augustus 2016 voert één nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in, in het Wetboek diverse rechten en taksen. Deze taks vervangt de bestaande jaarlijkse taksen, de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting (beperking van de aftrek van overgedragen verliezen, van de DBI-aftrek en van de notionele interestaftrek), en de bijdragen voor de financiële stabiliteit.

Deontologie voor mandatarissen in het Gemeentedecreet

Kurt StasIn 2005 werd het Gemeentedecreet uitgevaardigd. Op meerdere plaatsen werd voorzien in een 'deontologische code'. Zo voor de gemeenteraad (artikel 41), voor het college van burgemeester en schepenen (artikel 56) en voor het gemeentepersoneel (artikel 112). Kurt Stas bespreekt deze deontologische code in een bijdrage gepubliceerd in aflevering 2016/2 van het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.)Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage van Kurt Stas met als titel "Deontologie voor mandatarissen in het Gemeentedecreet: Rome is niet op een dag gebouwd". 

EU keurt eerste algemene cybersecurity-wet goed

Juristendagen 2016Begin vorige maand, 6 juli 2016, werd in het Europese Parlement de allereerste algemene wet rond cyberveiligheid goedgekeurd. De ‘Netwerk- en informaticaveiligheidsrichtlijn’ werd op 19 juli bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Naar verwachting zal ze op 8 augustus 2016 in werking treden. De lidstaten hebben tot begin mei 2018 de tijd om de nodige maatregelen te nemen om de Richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Uitgesproken

Burenhinder

BurenHet Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 544 BW niet ondergeschikt is aan artikel 1382 BW. De vervangingswaarde van een vernielde zaak is (steeds) gelijk aan de werkelijke waarde ervan. Dit arrest verscheen op 29 juni 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 345) samen met een korte bespreking van Sophie Guiliams. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 11 februari 2016. 

Twitter 
Volg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be