Login Jura - LegalWorld - Jura - Kluwer

LoginJura, de meest actuele en uitgebreide online juridische bibliotheek

Deze website bevat wetgeving, rechtspraak, doctrine, modellen, Jura Books en TPR Online.
Dankzij de baanbrekende zoekmethodiek afgestemd op juridische toepassingen is dit een onmisbare tool voor iedere juridische professional die zeker en efficiënt wil werken.

Ben je rechtenstudent? Log dan in via www.juracampus.be 

 

Wat verandert er op 1 februari 2015?

1februari2015We verzamelden voor u de belangrijkste nieuwe regels die op 1 februari 2015 in werking treden en legden rechtstreekse links naar Jura.

Zo wijzigt bijvoorbeeld de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken.

Logo

Volg LegalWorld op Facebook.

TwitterVolg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Wet Continuïteit Ondernemingen: stand van zaken

Remmery Sofie klSupply Gwendoline klDe Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) is al een vijftal jaar in werking en werd in mei 2013 gewijzigd. Sofie Remmery en Gwendoline Supply geven in deze bijdrage, verschenen in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 28 januari 2015 een overzicht van de wet zoals die op vandaag wordt toegepast met tal van voorbeelden uit de rechtspraak. Er wordt stilgestaan bij het toepassinsgebied en de gegevensverzameling alvorens uitgebreid in te gaan op de gerechtelijke reorganisatie zelf. Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage van Sofie Remmery en Gwendoline Supply met als titel "Gerechtelijke reorganisatie. Stand van zaken na ruim vijf jaar praktijk".

Juristen in beweging

Uitgesproken

Beslag woning zelfstandige

HuisBeslagHet Hof van Cassatie boog zich over het vraagstuk van de niet-beslagbaarheid van de woning van de zelfstandige wanneer hij verhuist.

Dit arrest verscheen op 28 januari 2015 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 315) samen met een korte bespreking van Alain Coppens. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 3 oktober 2014. 

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be