Login Jura - LegalWorld - Jura - Kluwer

LoginJura, de meest actuele en uitgebreide online juridische bibliotheek

Deze website bevat wetgeving, rechtspraak, doctrine, modellen, Jura Books en TPR Online.
Dankzij de baanbrekende zoekmethodiek afgestemd op juridische toepassingen is dit een onmisbare tool voor iedere juridische professional die zeker en efficiënt wil werken.

Ben je rechtenstudent? Log dan in via www.juracampus.be 

 

FOD Justitie neemt meer taken over van justitieminister

KoenGeens2De minister van Justitie heeft al heel wat van zijn opdrachten toevertrouwd aan ambtenaren van de FOD Justitie. En daar komen er nu nog een tweetal bij.

De directeur-generaal van het DG Rechterlijke Organisatie kan een bemiddelaar aanstellen in het kader van de evaluatiecyclus van het gerechtspersoneel. En de diensthoofden van de personeelsdiensten van datzelfde DG kunnen het slachtoffer van een arbeidsongeval genezen verklaren zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

Logo

Volg LegalWorld op Facebook.

TwitterVolg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

GAS-wetgeving minderjarigen ontleed en toegepast

 BOUCHIRAB Nadia  DAMEN Michelle
DEBEN Mien WEIS Karen
Nadia Bouchirab, Michelle Damen, Mien Deben en Karen Weis bespreken in aflevering 309 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 22 oktober 2014 de regelgeving rond de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) aan minderjarigen. Daarbij maken ze een grondige vergelijking tussen het oude en het nieuwe GAS-systeem ingevoerd in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage van Nadia Bouchirab, Michelle Damen, Mien Deben en Karen Weis met als titel "GAS-wetgeving minderjarigen. Ontleed en toegepast". 

Lees het volledige artikel op Jura.

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be   www.pub.be www.hseworld.be