Login Jura - LegalWorld - Jura - Kluwer

LoginJura, de meest actuele en uitgebreide online juridische bibliotheek

Deze website bevat wetgeving, rechtspraak, doctrine, modellen, Jura Books en TPR Online.
Dankzij de baanbrekende zoekmethodiek afgestemd op juridische toepassingen is dit een onmisbare tool voor iedere juridische professional die zeker en efficiënt wil werken.

Ben je rechtenstudent? Log dan in via www.juracampus.be 

 

Wat verandert er op 1 december 2014?

1dec2014Op 1 december veranderen er weer een aantal zaken en treedt er nieuwe regelgeving in werking. LegalWorld maakte voor u een overzicht en legde waar mogelijk een link naar de regelgeving in Jura.be.

De renovatiepremie verdwijnt, een aantal geneesmiddelen wordt goedkoper, Donald Tusk volgt Herman Van Rompuy op als voorzitter van de Europese Raad, België treedt toe tot het Europese grenscontrolesysteem Eurosur, de CLP-Verordening wordt aangepast, de kwalificatiekaart voor vrachtwagenbestuurders wordt ingevoerd, de FOD Justitie zoekt een voogd voor niet-begeleide Europese minderjarigen en de commissie voor slachtoffers van historisch misbruik gaat van start. Daarnaast zijn er ook twee zaken uitgesteld waarvan de inwerkingtreding die initieel voorzien was voor 1 december 2014: de autonome probatiestraf en de nieuwe pandwet.

Logo

Volg LegalWorld op Facebook.

TwitterVolg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Bouwen in Vlaanderen - Europese dimensie

DEVISSCHER PurdeyPurdey Devisscher wijst in een doctrinebijdrage op de belangrijke Europeesrechtelijke dimensie van het Vlaams Grond- en Pandendecreet, die op het eerste gezicht puur nationaal of zelfs lokaal lijkt te zijn. Ze vestigt ook de aandacht op een aantal opmerkelijke punten waaronder de invulling van de Altmark-criteria inzake staatssteun en de ‘toetsing’ van de ‘Wonen-in-eigen-streekregeling’. Haar bijdrage is verschenen in aflevering 311 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 26 november 2014. Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage van Purdey Devisscher met als titel "Bouwen in Vlaanderen. Europese dimensie".

Lees het volledige artikel op Jura.

Uitgesproken

Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling

Rechter - cartoonDe rechtbank van koophandel te Turnhout oordeelde dat het toepassingsgebied van de exceptie van borgstelling van de vreemdeling-eiser (exceptio judicatum solvi) zich niet alleen uitstrekt tot natuurlijke personen-buitenlanders, maar ook tot buitenlandse rechtspersonen.

Dit vonnis verscheen op 26 november 2014 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 311) samen met een korte bespreking van Claudia Van Severen. Klik hier voor het kopje bij dit vonnis van de rechtbank van koophandel te Turnhout van 2 juni 2014. 

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be   www.pub.be www.hseworld.be