Login Jura - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

LoginJura, uw virtuele juridische bibliotheek

Jura is een virtuele juridische bibliotheek met een gigantisch aanbod aan wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, nieuws en modellen. Dagelijks komt er nieuwe informatie bij. Belgische wetgeving, rechtspraak en rechtsleer wordt tot in de details geïnterpreteerd, geëxploreerd en vervolgens opgeslagen volgens de structuur van het recht. U beschikt op elk moment over alle informatie die u nodig heeft om te adviseren, bemiddelen, onderhandelen en pleiten.

Ben je rechtenstudent? Log dan in via www.juracampus.be
Bent u notaris? Log dan in via www.juranotariaat.be 
Bent u gerechtsdeurwaarder? Log dan in via www.jura-gerechtsdeurwaarders.be 

Stap voor stap naar een echte digitale justitie

InformatiseringBegin april gaan twee belangrijke digitale toepassingen voor advocaten van start: RegSol (opvolging van faillissementsdossiers) en DPA deposit (veiliger elektronisch neerleggen van stukken en conclusies). Het is voor De Juristenkrant de ideale aanleiding om een stand van zaken te maken van de informatisering van justitie. We gingen met alle betrokken partijen praten, om de ingewikkelde puzzel te kunnen leggen die de informatisering ondertussen is geworden.

(infographic: De Juristenkrant)

Verkoop woning via e-mail

Jennifer CallebautJennifer Callebaut analyseert en evalueert het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 19 december 2016 over de verkoop van onroerende goederen langs elektronische weg. De bijdrage verscheen in aflevering 359 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 29 maart 2017. Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage. 

Vlaanderen werkt aan een nieuwe handelshuurwet

Kristof VanhovePrivate huurwetgeving en handelshuur zijn sinds de recente staatshervormingen een Vlaamse bevoegdheid de bestaande federale regelgeving blijft van kracht, maar Vlaanderen beslist over wijzigingen en nieuwe regels.
Op de Themadag Huur van 24 maart 2017 (Gent) zal Kristof Vanhove een sessie geven rond Handelshuur.

Uitgesproken

Bewijs kennis dagvaarding

PictureHet Hof van Cassatie deed uitspraak over wie moet bewijzen of de veroordeelde de dagvaarding in hoger beroep ontvangen heeft. Het openbaar ministerie of de veroordeelde? Dit arrest verscheen op 15 maart 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 358) samen met een korte bespreking van Sofie Royer. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 17 januari 2017. 

Twitter 
Volg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Juristen in beweging

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be