Login Jura - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Jura Campus, uw virtuele juridische bibliotheek

Jura is een virtuele juridische bibliotheek met een gigantisch aanbod aan wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, nieuws en modellen. Dagelijks komt er nieuwe informatie bij. Belgische wetgeving, rechtspraak en rechtsleer wordt tot in de details geïnterpreteerd, geëxploreerd, en vervolgens opgeslagen volgens de structuur van het recht. U beschikt op elk moment over alle informatie die u nodig heeft om te adviseren, bemiddelen, onderhandelen en pleiten.

Ontdek Jura Campus! 


Zetelt u binnenkort in een assisenjury?

GlasraamBinnenkort weten we wie van ons kandidaat-jurylid wordt voor de hoven van assisen. In 2017 moeten immers nieuwe ‘lijsten van gezworenen’ worden opgemaakt. Eerst aan zet zijn de burgemeesters voor de opmaak van de gemeentelijke lijsten. Die worden nadien door de bestendige deputatie en de Brusselse regering gebruikt voor de samenstelling van de provinciale lijsten. Deze vormen de basis voor de definitieve lijsten die worden opgesteld op de rechtbank van eerste aanleg van de hoofdplaats van de provincie. Per assisenproces worden hieruit dan de juryleden geloot.

Huur, medehuur en feitelijke samenwoning

Diederik VermeirBernard HubeauDiederik Vermeir en Bernard Hubeau passen de thematiek van huur, medehuur en feitelijke samenwoning toe in de rechtspraktijk. Ze doen tegelijk voorstellen voor de regelgever. Hun bijdrage verscheen op 18 januari 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW)Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage van Diederik Vermeir en Bernard Hubeau met als titel "Huur, medehuur en feitelijke samenwoning. Toepassing in de rechtspraktijk en aanbevelingen voor de (Vlaamse?) regelgever".

Ook aandeelhouders kunnen scheiden

Aandeelhouders-kunnen-scheidenAandeelhouders die zich verenigen in een vennootschap, dat kun je beschouwen als een zakelijk huwelijk. Als het fout gaat, dan kan de echtscheiding aangevraagd worden. Maar bij zo’n gedwongen uitsluiting of uittreding is de strategie cruciaal, benadrukt Geert Lenssens – advocaat en plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel.

Uitgesproken

Chronisch vermoeidheidssyndroom

MoeDe arbeidsrechtbank te Leuven moest oordelen of een zelfstandige die leed aan het chronisch vermoeidheidssyndroom arbeidsongeschikt was. De rechter stelt dat er moet onderzocht worden wat de impact van een aandoening is op de professionele mogelijkheden van de betrokkene. Dit vonnis verscheen op 18 januari 2017 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 354) samen met een korte bespreking van Evelien Timbermont. Klik hier voor het kopje bij dit vonnis van de arbeidsrechtbank te Leuven van 7 oktober 2016.

Twitter 
Volg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be