Login Jura - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

LoginJura Notariaat – optimalisatie filter- en zoekmogelijkheden

Opdat u het maximaal rendement en gebruikscomfort kan halen uit Jura, hebben wij de filter- en zoekmogelijkheden geoptimaliseerd.
Zo zal u merken dat de zoekbalk nu uit 3 delen bestaat, dat de datumfilter meer flexibiliteit toelaat en dat u nóg gemakkelijker kan zoeken op tijdschrift en auteur.
Neem de proef op de som en test de nieuwe mogelijkheden nu uit!

Enquête - Hoe zoekt de jurist zijn informatie?

SearchWolters Kluwer heeft zich als missie gesteld om u als jurist van de meest performante tools en meest duidelijke informatiebronnen te voorzien.
Daarom hebben we een korte enquête opgesteld om het zoekgedrag van de jurist in kaart te brengen.

Neemt u deel aan dit korte onderzoek? Er vallen prijzen te winnen!

Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaams Gewest

Tom VandrommeDe tweede editie van het boek 'Woningkwaliteitsbewaking in het Vlaamse Gewest' is verschenen in de reeks 'Recht en Praktijk'. Naar aanleiding van dit nieuwe boek beantwoordt de auteur Tom Vandromme enkele vragen. Klik hier voor dit geschreven interview met Tom Vandromme. 

Studiedag ‘Merkenrecht – anno 2016’ – 16 juni 2016

Marie-Christine  JanssensGeert Glas
Het systeem van het Europees merkenrecht is sinds zijn introductie in de eerste Merkenrichtlijn van 1988 nagenoeg onveranderd gebleven. Aan die situatie is een einde gekomen met een ‘merkenpakket’ dat eind 2015 werd afgekondigd.

Op 16 juni 2016 organiseert het KU Leuven Centre for IT & IP Law samen met het tijdschrift I.R.D.I. (Intellectuele Rechten/Droits Intellectuels) een studiedag over 'Merkenrecht – anno 2016 – droits des marques'.
Initiatiefnemers zijn Prof. Marie-Christine Janssens en meester Geert Glas.

Uitgesproken

Cassatieadvocaat in strafzaken

MagistraatVolgens het Grondwettelijk Hof houdt de combinatie van de korte termijn om een cassatieberoep in strafzaken in te stellen en de vereiste dat dit gedaan wordt door een advocaat die een specifieke opleiding in cassatieprocedures heeft genoten, geen onredelijke inperking in van het recht op toegang tot de rechter en het recht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat naar keuze. Dit arrest verscheen op 20 april 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 340) samen met een korte bespreking van Eef Vandebroek. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 juli 2015. 

Twitter 
Volg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be