Login Jura - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

LoginJura Notariaat – optimalisatie filter- en zoekmogelijkheden

Opdat u het maximaal rendement en gebruikscomfort kan halen uit Jura, hebben wij de filter- en zoekmogelijkheden geoptimaliseerd.
Zo zal u merken dat de zoekbalk nu uit 3 delen bestaat, dat de datumfilter meer flexibiliteit toelaat en dat u nóg gemakkelijker kan zoeken op tijdschrift en auteur.
Neem de proef op de som en test de nieuwe mogelijkheden nu uit!

Vlaamse subsidies voor ‘hulpverenigingen daders en slachtoffers van misdrijven’

image00289.jpg(289)Het Verzameldecreet Welzijn van 15 juli 2016 creëert een juridische basis voor de subsidiëring van initiatieven die voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod voor verdachten, in verdenking gestelden, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden en voor slachtoffers van misdrijven en hun onmiddellijke omgeving.
Sinds de Zesde Staatshervorming is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen.

Deontologie voor mandatarissen in het Gemeentedecreet

Kurt StasIn 2005 werd het Gemeentedecreet uitgevaardigd. Op meerdere plaatsen werd voorzien in een 'deontologische code'. Zo voor de gemeenteraad (artikel 41), voor het college van burgemeester en schepenen (artikel 56) en voor het gemeentepersoneel (artikel 112). Kurt Stas bespreekt deze deontologische code in een bijdrage gepubliceerd in aflevering 2016/2 van het Tijdschrift voor Gemeenterecht (T.Gem.)Klik hier voor een samenvatting van deze bijdrage van Kurt Stas met als titel "Deontologie voor mandatarissen in het Gemeentedecreet: Rome is niet op een dag gebouwd". 

EU keurt eerste algemene cybersecurity-wet goed

Juristendagen 2016Begin vorige maand, 6 juli 2016, werd in het Europese Parlement de allereerste algemene wet rond cyberveiligheid goedgekeurd. De ‘Netwerk- en informaticaveiligheidsrichtlijn’ werd op 19 juli bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie. Naar verwachting zal ze op 8 augustus 2016 in werking treden. De lidstaten hebben tot begin mei 2018 de tijd om de nodige maatregelen te nemen om de Richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Uitgesproken

Burenhinder

BurenHet Hof van Cassatie oordeelde dat artikel 544 BW niet ondergeschikt is aan artikel 1382 BW. De vervangingswaarde van een vernielde zaak is (steeds) gelijk aan de werkelijke waarde ervan. Dit arrest verscheen op 29 juni 2016 in het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) (afl. 345) samen met een korte bespreking van Sophie Guiliams. Klik hier voor het kopje bij dit arrest van het Hof van Cassatie van 11 februari 2016. 

Twitter 
Volg LegalWorld op Twitter via @LegalWorld_nl (Meer info)

Neem ook eens een kijkje op de andere Kluwer-portals

 www.hrworld.be     www.taxworld.be  www.hseworld.be