Juridische tools - LegalWorld - Jura - Wolters Kluwer

Juridische tools


Juridische Verwijzingen en Afkortingen
De leidraad met betrekking tot de manier waarop verwijzingen in juridische teksten moeten worden vermeld en verwerkt, alsook een volledige lijst van juridische afkortingen. Klik hier om V&A te raadplegen.
 
Wetboek van Economisch Recht
De invoering van het Wetboek van Economisch Recht is ongetwijfeld een mijlpaal binnen het rechtsdomein van het economisch recht. Om oude rechtsleer en rechtspraak gemakkelijker te analyseren nieuwe bepalingen gemakkelijk terug te vinden, heeft Wolters Kluwer een concordantietabel opgesteld.
 
Tafels Schryvers 2016
Deze tabel bevat gegevens uit of gebaseerd op de prospectieve sterfte 2016. Met de kapitalisatietafels met coëfficiënten kan een toekomstige schade, uitgave of inkomen worden uitgedrukt in een huidige waarde. De kapitalisatietafels kunnen ook dienen om een kapitaal om te zetten in een rente.
 
De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Ze is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto kan begroten.
 
De indicatieve tabel is een lijst van forfaitaire schadevergoedingen die opgesteld is door het Nationaal verbond van magistraten van eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters. Ze is bedoeld als leidraad voor de raming van schade die men niet in concreto kan begroten.
 
Deze simulatietool stelt u in staat snel en eenvoudig de opzegtermijn volgens de formule Claeys te berekenen. Daarnaast wordt ook de totale kost voor de werkgever weergegeven.
 
Met de tool Bruto-Netto berekent u snel een nettoloon uit een gegeven brutoloon of omgekeerd. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het statuut van de werknemer maar ook met zijn fiscale toestand en met een eventuele groepsverzekering.
 
Via deze tool kan u gemakkelijk nagaan welke rechtbanken territoraal bevoegd zijn voor een gemeente.
 
Boek der wettelijke afstanden
De wettelijke forfaitaire afstand duidt de afstand aan tussen het centrum van de twee ingegeven plaatsen volgens het boek der wettelijke afstanden.
 
Met deze tool kan u het aantal dagen berekenen tussen twee bepaalde data.
 
Via deze link vindt u tabellen met gegevens uit of gestoeld op de prospectieve sterfte 2015. Met de kapitalisatietafels met coëfficienten kan een toekomstige schade, uitgave of inkomen worden uitgedrukt in een huidige waarde. De kapitalisatietafels kunnen ook dienen om een kapitaal om te zetten in een rente.
 
Via deze link vindt u een overzicht van de meest recente indexcijfers.
 
Via deze link hebt u gratis toegang tot de website van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW).
 
Via deze link kan u gratis zoeken in het onlinewoordenboek Nederlands.
 
Verklarend juridisch woordenboek met duizenden termen, gerelateerde termen, wetten en Franse vertalingen.